Dijabetes kod starih osoba

Preko 20 procenata ljudi gerijatrijske populacije ima dijabetes.

Uzroci pojave dijabetesa u ovoj životnoj dobi su:

- izmenjen odgovor insulocita na glukozu kao stimulans za lučenje insulina
- gojaznost
- slaba fizička aktivnost
- deficit oligometala (magnezijum, cink...)

Kod starih osoba, dijabetes retko ima klasičnu sliku simptoma. Uzroci ispoljavanja dijabetesa kod starih osoba mogu biti:

- infarkt
- moždani udar
- različite infekcije praćene visokom temperaturom

Sem negativnog uticaja po zdravlje, dijabetes u ovom životnom dobu pospešuje starenje.

Dijabetes se i kod starih ljudi mora ozbiljno shvatiti.

Velika je greška nekih starih ljudi koji nebrigu o bolesti pravdaju time "neće se kod mene pojaviti komplikacije. Pa kada, ja već imam puno godina?".

 Kod starih ljudi najčešće je u pitanju dijabetes tipa 2, pa se u terapiji primenjuje:

- pravilna ishrana po savetu lekara
- veća fizička aktivnost koja se preporučuje u skladu sa godinama i sposobnostima
- oralni antidijabetici (mora se imati u vidu da se s godinama smanjuje funkcija bubrega preko kojih se lekovi izlučuju)

Kao pomoćna sredstva mogu se koristiti i dijetetski suplementi.

"Cimet +jabukovo sirće" pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi, a uz to snižava i loš holesterol, čije su povišene vrednosti čest pratioc dijabetesa.

Zbog dobrih rezultata, danas ga svojim pacijentima preporučuju mnogi lekari i farmaceuti.

Na tržištu je više od 10 godina, bez ijedne reklamacije.

Svaka terapija kod dijabetesa zahteva da oboleli pokaže sopstvenu odgovonost prema svom zdravlju.

Briga o zdravlju ne pita za godine.

Svako odgovorno društvo u svetu ima stav da nije uspeh samo doživeti starost nego i uživati u njoj.

"Cimet i jabukovo sirće" možete potražiti u svim bolje snabdevenim apotekama ili poručiti preko našeg sajta.

Možete ga poručiti preko našeg sajta ili pozivom na brojeve telefona 021/63 23 262 ili 063/60 40 90.

Cena: 790,00 DIN