SAVETI O ZDRAVLJU

Svetski dan srca

29. septembra se obeležava Svetski dan srca. U svetu, a i kod nas, u oklanjanju rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja uspešno se koriste i dijetetski suplementi.

DETALJNIJE »